Doručenie liekov a zdravotníckeho materiálu

Doručenie liekov a zdravotníckeho materiálu

Nejeden smutný pohľad na ťažkú a neistú chôdzu poznačenú vekom či chorobou, smerujúcu do lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok, predznamenáva, že nie každý vie o možnosti donášky liekov a zdravotníckych pomôcok priamo do bytu pacientov.

Donášková služba pre pacientov či osoby starajúcich sa o nich vrátane profesionálnych ošetrovateľov, bola zavedená vo všetkých mestských častiach Bratislavy v septembri minulého roku. Je určená predovšetkým pre tých, ktorí pravidelne užívajú lieky a ich zaobstaranie majú kvôli zníženej pohyblivosti sťažené odkázanosťou na inú osobu. Donáška slúži aj tým pacientom, ktorým je nepríjemné vyberať si lieky v lekárni, alebo sú mimoriadne zaneprázdnení.

Prevažnú časť klientov využívajúcich bezplatnú službu tvoria ťažko chorí a imobilní pacienti, mobilní kolostomici, diabetici, pacienti postihnutí sklerózou multiplex, parkinsonovou chorobou či muskulárnou dystrofiou, onkologickí a kardiologickí pacienti.

V prípade, že služba pomôže odbremeniť starosti súvisiace so zaobstaraním liekov a zdravotníckych pomôcok, stačí ak pacient alebo osoba starajúca sa o neho, zatelefonuje na číslo 0918 660 264 a požiada o zabezpečovanie služby súvisiacej s doručovaním liekov. Treba uviesť meno pacienta, pre ktorého budú lieky alebo pomôcky predpísané; adresu, kam ich treba doručiť, pritom nemusí byť totožná s bydliskom pacienta (môžu byť doručené aj do zamestnania a pod.) a meno lekára s pracoviskom, ktorý ich bude predpisovať.

Ďalší krok je, že pacient si telefonicky objedná u svojho lekára lieky a túto skutočnosť telefonicky oznámi na č. 0918 660 264, t. j. kde, sú lieky či pomôcka a na aké meno predpísané. Súčastne má možnosť objednať si aj voľno predajné lieky. Pracovníci donáškovej služby následne vyzdvihnú recept a lieky doručia na udanú adresu.

Pri prvej donáške liekov sa podpíše zmluva o obstarávaní liekov medzi pacientom a donáškovou službou. Pacient v nej vyjadrí súhlas, aby spoločnosť ako tretia osoba prebrala recept od lekára, vybrala lieky a doručila ich na udanú adresu. V zmluve sa garantuje aj cena donáškovej služby liekov a zdravotníckych pomôcok, t.j. Sk 20,- za každé doručenie.

Po doručení liekov pacienti zaplatia štandardný doplatok za lieky, ktorý je určený v zmysle zákona. Samozrejmou súčasťou je doklad z registračnej pokladne, kde si môžu overiť správnosť účtovania. Okrem toho je na doklade uvedené aj telefónne číslo lekárne, kde pacienti môžu požiadať o konzultáciu k vydaným liekom.

Záujemcovia môžu o službu donášky požiadať na telefónnom čísle 0918 660 264. Netreba sa báť o vysoké poplatky pri volaní na bežné mobilné telefónne číslo. Je možné nechať raz či dvakrát zazvoniť a zamestnanci spätne zavolajú a upresnia požiadavky klienta.